Ljepota je u zdravlju.Roba i cijene informativna su ponuda naše trgovine.

Sve informacije o cijenama i robi u našoj maloprodaji možete dobiti na broj telefona 01/455 22 53 u radnom vremenu od 8 - 20h.

Informacije za ljekarne, specijalizirane prodavaonice i poliklinike možete dobiti na broj telefona 01/2442-051 u radnom vremenu od 8 - 15h

Debridman rane - Čišćenje rane


Čišćenje rane

Što je to debridman rane?

Debridman uključuje uklanjanje mrtvog, devitaliziranog ili kontaminiranog tkiva i stranog materijala iz rane, i važan je inicijalni korak u pripremi rane. Neodrživo tkivo ima kolektivni naziv nekrotično tkivo ili glib. Nekrotični materijal se vidi kao crno ili smeđe obojano tkivo. Mjesta gdje je nekrotično tkivo žuto i fibrinozno često se nazivaju glib. Kada je tkivo isušeno i pretvoreno u zadebljanje poput kožice, to upućuje na esharu.

Zašto se nekrotično tkivo nakuplja u kroničnoj rani?

“Nekrotično breme” je termin koji obuhvaća nekrotični materijal, neodrživo tkivo, eksudat i veliki broj bakterija. Nekrotično breme teži kontinuiranom nakupljanju u kroničnoj rani sve dok je tip rane generalni rezultat podliježećeg i nekorigiranog patološkog zbivanja kao što su dijabetes ili venska insuficijencija. Često nije moguće u potpunosti riješiti ove sistemske probleme, tako da efikasna priprema rane postaje od presudne pomoći uspješnog zatvaranja rane.

Zašto je debridman važan?

Uklanjanje nekrotičnog tkiva debridmanom je od velike važnosti iz brojnih razloga. Prvo, odumrlo tkivo u rani bi reduciralo mogućnost kliničara da adekvatno odredi dubinu rane ili stanje okolnog tkiva. Skriveni mrtvi prostor može uzgajati bakterije i povećati rizik lokalne infekcije. Drugo, nekrotično tkivo može maskirati znakove lokalne infekcije. Na kraju, prisutnost nekrotičnog tkiva je fizička barijera liječenju i podržava značajan bakterijski rast. Bakterijske kolonije, koje su često prisutne u nekrotičnom tkivu, mogu producirati štetne proteaze, koje cijepaju važnu komponentu ekstracelularnog matriksa i tako imaju negativan utjecaj na formiranje granulacijskog tkiva i reepitelizaciju.

Radi toga, proces debridmenta reducira kontaminaciju rane odnosno uklanjanje staničnog sadržaja pri tome reducira uništavanje tkiva.

Specijalizirana ordinacija za suvremeno liječenje rana

Stručni med. tim Poliklinike Provena napravit će kom- pletnu obradu i plan terapije suvremenim terapijskim pri- stupom liječenju kroničnih rana.
Previjališta za rane
Poliklinika Provena
Rakovčeva 21
10000 Zagreb
narudžbe na tel: 091/250-2922

naručite poštom

UVJETI I CIJENE DOSTAVE
Cijena dostave 31,25 kn za narudžbe do 500,00 kn.
Za narudžbe veće od 500,00 kn dostava je besplatna.

ROZI STEP d.o.o. Zagreb
za trgovinu i proizvodnju medicinskih pomagala

Kako nas pronaći?

MALOPRODAJA:
Jakova Gotovca 1, Zagreb
(prolaz Vlaška 121 u blizini Petrove bolnice)
tel/fax: 01/455-22-53
​mob: 091/350-6666
Pon - Pet: 8-20h
Sub: 8-14h

VELEPRODAJA:
Jurkovićeva 21, Zagreb
tel: 01/2442-051, fax: 01/2442-052
Rozi step

PODRUŽNICA u Bjelovaru:
A.K.Miošića 32, Bjelovar
tel: 043/220-551
Ponedjeljak - petak: 8-16h

MAILING LISTA

Upišite email adresu na koju želite primati informacije o novostima u ponudi i akcijama


NOVOSTI I SAVJETI

- Spinomed terapija osteoporoze
Spinomed terapija osteoporoze


Važne napomene

Opisi bolesti i načina liječenja i tretmana namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, i nipošto ne zamjenjuje liječničku dijagnozu. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svom liječniku.

Obavijest

o načinu podnošenja prigovora potrošača.
Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
ROZI STEP d.o.o., Jurkovićeva 21, Zagreb
ili na:
e-poštu: rozi-step@rozi-step.hr
fax: 01 2442 052
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.

Tražilica

Sniženje cijena

Sniženje anatomskih cipela

Visokokvalitetna moderno dizajnirana ženska anatomska obuća, nova kolekcija i obuća na popustu!

Udobnost nikada nije izgledala ovako lijepo.

Alegria anatomska obuća

Moj račun

 


NAPOMENA:
Informacije o brojnim zdravstvenim poremećajima i proizvodima nisu namijenjene dijagnosticiranju niti propisivanju terapije te ne mogu biti zamjena za stručnost, znanje, vještinu i procjenu farmaceuta i liječnika. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.


Rozi step d.o.o. za proizvodnju i trgovinu medicinskim pomagalima, Jurkovićeva 21, 10 000 Zagreb, MB:00727512, OIB:49802235217 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080235514. Temeljni kapital iznosi 2.525.200,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Adriana Pelko – direktor.
Maloprodaja 1 – J.Gotovca 1, Zagreb, 01/4552-253 * Maloprodaja 2 – A.K.Miošića 32, Bjelovar, 043/220-551
Hrvatska RSS: RSS 2.0