Ljepota je u zdravlju.Roba i cijene informativna su ponuda naše trgovine.

Sve informacije o cijenama i robi u našoj maloprodaji možete dobiti na broj telefona 01/455 22 53 u radnom vremenu od 8 - 20h.

Informacije za ljekarne, specijalizirane prodavaonice i poliklinike možete dobiti na broj telefona 01/2442-051 u radnom vremenu od 8 - 15h

Vrste debridmana


Vrste debridmana

Postoje četiri načina debridmana: oštri ili kiruški, enzimatski, autolitički i mehanički. Jednom kada kliničar odluči učiniti debridman, mnogi faktori mogu utjecati na izbor metode debridmenta. To uključuje veličinu, lokalizaciju i tip rane, razinu vlažnosti, prisutnost boli, vrijeme koje je dostupno kao i opremu za njegu. Povrh toga, u tretmanu kronične rane, važno je razmotriti sveukupno stanje pacijenta kada se bira metoda debridmana. U nekim slučajevima, upotreba više metoda debridmenta može biti adekvatna.

Kiruški (oštri) debridman
Kiruški ili oštri debridman je najbrži način uklanjanja naslaga i nekrotičnog tkiva iz rane. Kiruški debridman se ponekad izvodi kada postoji obilna količina nekrotičnog tkiva u rani. To je često slučaj kada dubina rane ne može biti prosuđena ili ako proširena infekcija zahtijeva uklanjanje kosti i inficiranog materijala. Osim što je efikasna metoda, kiruški debridman uzrokuje minimalno oštećenje okolnog tkiva, i minimalno krvarenje koje uslijedi usljed zahvata. Može osloboditi faktore upale, kao što su citokini, koji mogu podpomoći procesu cijeljenja rane. Kiruški debridman kao i svi, ima ograničenja. Ne može se koristiti kod pacijenta sa poremećajima zgrušavanja ili koji su imunokompromitirani. Procedura može biti bolna, uzrokovati bakterijemiju i oštećenja živaca i tetiva.

Enzimatski debridman
Enzimatski debridman je najselektivnija metoda debridmana koja uključuje korištenje proizvedenih proteolitičkih enzima. Kada se nanesu direktno na površinu rane, oni rade zajedno sa prirodno prisutnim enzimima u razgradnji nekrotičnog tkiva.

Autolitički debridman
Autolitički debridman je proces koji se donekle prirodno javlja u svim ranama. Fagocitne stanice (kao makrofagi) i proteolitički enzimi u rani, otapaju i odvajaju nekrotično tkivo i esharu. Autolitički debridman rane omogućava fagocitima otapanje nekrotičnog tkiva i potiče proces granulacije. Zbog toga proces autolitičkog debridmana može rezultirati stvaranjem tekućine u rani, što utječe na odabir određenog preparata.

Autolitički debridman rane se vrlo jednostavno izvodi i ne oštećuje zdravo tkivo koje okružuje ranu. Bol koju ova metoda može uzrokovati je vrlo mala. Zbog svog prirodnog tijeka ovaj proces ne zahtijeva posebnu tehničku vještinu.

IntraSite gel i autolitički debridman
IntraSite gel je primjer napredne njege rane koji potpomaže autolitički debridman rehidracijom nekrotičnog tkiva. Ovaj amorfni hidrogel također smanjuje i apsorbira glib i eksudat. Za vrijeme kasnijih faza zatvaranja rana, omogućava stvaranje optimalno vlažne sredine. Zbog toga je IntraSite gel idealan za svaku fazu cijeljenja rane a posebno pogoduje u pripremi rane

Mehanički debridman
Mehanički debridman je neselektivna metoda koja fizički odvaja ostatke od rane. Primjeri mehaničkog debridmana su irigacija rane, whirpool terapija i mokro-suhi pripravci.

Mokro-suhi pripravci su najjednostavniji oblik mehaničkog debridmana. Ovi pripravci, kada se odstrane uzrokuju mehaničku separaciju eshare od dna rane. Ovaj postupak može uzrokovati neugodu kod pacijenta i oštetiti novoformirano tkivo. Irigacija rane uključuje upotrebu tlačnog tijeka vode. Visokotlačna irigacija otklanja bakterije i nekrotične ostatke iz rane ali može i bakterijski inficirati meko tkivo. Whirpool terapija je još jedan oblik pojačane irigacije koji oslobađa i otklanja nekrotično tkivo, debris i eksudat rane. Ona je pogodna za upotrebu u inficiranim ranama ali ne i za one koje imaju meko granulacijsko tkivo.

Zašto je produžena faza debridmana (održani debridman) bolja od jednokratne terapije?

Do nedavno je debridman, bilo kiruški, enzimatski, autolitički ili mehanički, bio jednokratni terapijski tretman. Dok je takav jednokratni debridman učinkovit u akutnim ranama kod kroničnih rana najčešće nije moguće potpuno odstraniti patološki supstrat pa se stoga nekrotični dio nastavlja nakupljati. Vrlo je vjerovatno da ta akumulacija nekrotičnog dijela može uzrokovati nesposobnost zacijeljivanja rane. Zbog toga je važan dio pripreme rane kontinuirano odstranjivanje nekrotičnog dijela koji se pojavljuje u rani. U terapiji kroničnih rana, debridman treba shvatiti kao dugotrajni i kontinuirani proces. Stoga se preporučuje kontinuirana faza debridmana koja je značajno učinkovitija u terapiji rana. Zbog svoje selektivnosti i bezbolnosti za pacijenta, autolitičke i enzimatske metode debridmanaa se preporučuju kroz duži period primjene.

Specijalizirana ordinacija za suvremeno liječenje rana

Stručni med. tim Poliklinike Provena napravit će kom- pletnu obradu i plan terapije suvremenim terapijskim pri- stupom liječenju kroničnih rana.
Previjališta za rane
Poliklinika Provena
Rakovčeva 21
10000 Zagreb
narudžbe na tel: 091/250-2922

naručite poštom

UVJETI I CIJENE DOSTAVE
Cijena dostave 31,25 kn za narudžbe do 500,00 kn.
Za narudžbe veće od 500,00 kn dostava je besplatna.

ROZI STEP d.o.o. Zagreb
za trgovinu i proizvodnju medicinskih pomagala

Kako nas pronaći?

MALOPRODAJA:
Jakova Gotovca 1, Zagreb
(prolaz Vlaška 121 u blizini Petrove bolnice)
tel/fax: 01/455-22-53
​mob: 091/350-6666
Pon - Pet: 8-20h
Sub: 8-14h

VELEPRODAJA:
Jurkovićeva 21, Zagreb
tel: 01/2442-051, fax: 01/2442-052
Rozi step

PODRUŽNICA u Bjelovaru:
A.K.Miošića 32, Bjelovar
tel: 043/220-551
Ponedjeljak - petak: 8-16h

MAILING LISTA

Upišite email adresu na koju želite primati informacije o novostima u ponudi i akcijama


NOVOSTI I SAVJETI

- Spinomed terapija osteoporoze
Spinomed terapija osteoporoze


Važne napomene

Opisi bolesti i načina liječenja i tretmana namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, i nipošto ne zamjenjuje liječničku dijagnozu. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svom liječniku.

Obavijest

o načinu podnošenja prigovora potrošača.
Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
ROZI STEP d.o.o., Jurkovićeva 21, Zagreb
ili na:
e-poštu: rozi-step@rozi-step.hr
fax: 01 2442 052
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.

Tražilica

Sniženje cijena

Sniženje anatomskih cipela

Visokokvalitetna moderno dizajnirana ženska anatomska obuća, nova kolekcija i obuća na popustu!

Udobnost nikada nije izgledala ovako lijepo.

Alegria anatomska obuća

Moj račun

 


NAPOMENA:
Informacije o brojnim zdravstvenim poremećajima i proizvodima nisu namijenjene dijagnosticiranju niti propisivanju terapije te ne mogu biti zamjena za stručnost, znanje, vještinu i procjenu farmaceuta i liječnika. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.


Rozi step d.o.o. za proizvodnju i trgovinu medicinskim pomagalima, Jurkovićeva 21, 10 000 Zagreb, MB:00727512, OIB:49802235217 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080235514. Temeljni kapital iznosi 2.525.200,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Adriana Pelko – direktor.
Maloprodaja 1 – J.Gotovca 1, Zagreb, 01/4552-253 * Maloprodaja 2 – A.K.Miošića 32, Bjelovar, 043/220-551
Hrvatska RSS: RSS 2.0