Ljepota je u zdravlju.Roba i cijene informativna su ponuda naše trgovine.

Sve informacije o cijenama i robi u našoj maloprodaji možete dobiti na broj telefona 01/455 22 53 u radnom vremenu od 8 - 20h.

Informacije za ljekarne, specijalizirane prodavaonice i poliklinike možete dobiti na broj telefona 01/2442-051 u radnom vremenu od 8 - 15h

Kontrola izlučivanja rane


Kontrola izlučivanja rane

Zašto je izlučevina problem kod kroničnih rana

Obilan volumen eksudata je česti klinički nalaz kod kronične upaljene rane. Kontrola eksudata je važan dio pripreme rane, budući da je dokazano da eksudat kronične rane interferira sa procesom cijeljenja.

Kronična i akutna rana su bitno različiti pojmovi etiološki i biokemijski. Akutne rane su uzrokovane traumom ili kiruškim zahvatom, dok su kronične rane nastale destrukcijom tkiva porijeklom iz patoloških abnormalnosti u podlozi. U kroničnim ranama, uređeni stanični i molekularni procesi koji se vide u akutnoj rani, su poremećeni.

Dok su kronične rane izrazito upalni procesi, one su često udružene sa obilnim stvaranjem izlučevine. Više studija je prikazalo biokemijske različitosti između sadržaja izlučevine kod kronične i akutne rane. Te različitosti bi mogle biti od velike važnosti u objašnjenju zašto se kronična rana ne obnovi na isti način kao akutna rana. Eksudat iz kronične rane usporava ili blokira proliferaciju stanica kao što su keratinociti, fibroblasti i endotelijalne stanice, od kojih su sve od važnosti u procesu cijeljenja. Eksudat iz rane sadrži brojne metaloproteinaze i serin proteaze koje mogu kidati ili oštetiti osnovni izvanstanični matični materijal. Oni su neophodni za kretanje stanica i reepitelizaciju. Faktori rasta, koji su osnova za optimalno zatvaranje rane, također su blokirani makromolekulama koje nalazimo u eksudatu kronične rane. Upravljanjem količine stvaranja fluida, navedeni utjecajii eksudata u rani mogu biti svedeni na minimum. Povećani volumen stvaranja eksudata može biti udružen sa drugim problemima u kroničnoj rani kao što su:
 
- pretjerano izlučivanje može biti rezultat pojačanog bakterijskog opterećenja povezanog sa lokalnom infekcijom rane
- edem u donjim ekstremitetima najčešće je povezan sa kroničnom venskom insuficijencijom

Takav edem se može kontrolirati i natečenost reducirati, primjenom kompresivne terapije; namjerna primjena tlaka korištenjem bandaža za tjeranje fluida natrag u venski i limfatički sustav. Kompresijska terapija pomaže venski povratak povećavajući oboje: mehanizam pumpanja listova i funkcioniranje valvula kroz vene.

Venski ulkusi su simptomi venske hipertenzije i oštećenja kapilara u podlozi. Funkcija valvula i mišićne pumpe je značajno kompromitirana. Kontinuirani tlak ponovno uspostavlja valvularnu funkciju i pomaže u smanjenju hipertenzije, čak i dok pacijent stoji. Korištenje kompresijske terapije za venske ulkuse nogu smanjuje troškove sa nekoliko dolazaka pacijenta, manje vremena za njegu sestre i manjom količinom potrošenog materijala. Prefore, više slojan kompresijski sustav bandaža je specijalno dizajniran za vođenje venskih ulkusa nogu i udruženih stanja. Taj sustav je stvoren da pruža učinkovitu razinu ravnomjerno raspoređene kompresije za preko tjedan dana. Korištenje potpune kompresijske terapije za kontrolu edema ne smije se koristiti kod bolesnika u kojih je dijagnoza pokazala arterijsku insuficijenciju.

U kliničkoj praksi, potrebno je imati sveobuhvatan pristup u zbrinjavanju eksudata koji sadržavaju osnovne spomenute faktore u prostoru rane. Za postizanje toga je najvažnije korištenje obloga koje odgovaraju zahtjevima rane. Gledajući na kontrolu eksudata, neke kronične rane mogu zahtijevati visoko upijajuće obloge jer postoji previše eksudata na površini, dok druge mogu zahtijevati proizvode koji daju vlažnost.

Kako i zašto poliuretanska pjena pomaže u zbrinjavanju kronične rane sa prekomijernim izlučivanjem

Poliuretanska obloga uspijeva osigurati efektivno zbrinjavanje razine eksudata u kroničnim ranama. Poliuretanska obloga je hidrofilna obloga sa troslojnom strukturom koja obuhvaća kontaktni sloj sa ranom, visoko apsorbirajući centralni sloj i vanjski sloj koji je vodootporan i pomaže u prevenciji kontaminacije rane bakterijama. Poliuretanska obloga je jako korisna obloga koja se može koristiti za slabo i jako izlučujuće rane. Kao primjer, u ranama sa jakim izlučivanjem , kao što su ulkusi na nozi usljed povišenog venskog tlaka, Poliuretanska obloga je prvi izbor jer upija više eksudata kroz duži vremenski period nego vodeći hidrokoloidi, alginati ili impregnirane gaze. 

Modeli studija na ranama su pokazali, bazirajući se na razinu eksudacije tipične rane sa pojačanim izlučivanjem, Poliuretan može ostati na mjestu oko četiri dana bez procurivanja eksudata. Dok je visoko absorbirajuća obloga, Poliuretanska obloga garantira vlažno okruženje na površini rane što može biti korisno u prevenciji eshare ili neodrživog tkiva. I kao dopuna, Poliuretanske obloge su jednostavne za upotrebu, zahtijevaju manje učestale izmjene i nježne su i pokorne za udobnost pacijenta.

Kako kronične rane variraju po veličini, težini i lokalizaciji, nekoliko različitih tipova Poliuretanska obloga su dostupne kako bi se prilagodile tim različitostima. Različite PU obloge ne zahtijevaju sekundarnu oblogu a osiguravaju poboljšano zbrinjavanje ulkusa na specifičnim anatomskim područjima.

Nadalje, specijalizirane PU obloge nude mogućnost za rane koje su naročito teške za tretiranje. PU obloga za kavitete razvijena je za tretman dubokih rana. Ta podatna i lako upotrebljiva obloga se može gurnuti unutar šupljine i upijati eksudat, na taj način pomaže u održavanju optimalnog okruženja rane.

Jasno je da je razina eksudata važna stavka u kroničnim ranama i njegov učinak ne smije biti podcijenjen. U kontroliranju količine eksudata, a pri tome umanjujući nejednakost staničnih i bioloških komponenti, upravo omogućava značajan korak napredka u pomoći korekcije mikrookoliša kroz ranu.

Najnoviji proizvod, PU obloga s prijanjajućim silikonom ima unaprijeđenu troslojnu konstrukciju koja objedinjuje hidrocelularni blok u sendviču između perforiranog nježnog adhezivnog silikonskog gela, sloj koji je u kontaktu s ranom i visoko permeabilni vodootporni vanjski film.

Unaprijeđena troslojna konstrukcija PU obloge sa silikonom omogućava dinamično zbrinjavanje fluida da osigura optimalno vlažni okoliš rani koji vodi poticanju bržeg cijeljenja i smanjenog rizika maceracije. Površina PU obloge sa silikonom koja je u kontaktu s ranom je presvučena njezinim adhezivnim slojem silikonskog gela koji olakšava aplikaciju prilikom sekundarnog nakupljanja kod aplikacije i potvrđuje atraumatsko uklanjanje kod mijenjanja obloge. PU obloge sa silikonom je lagana za postavljanje i uklanjanje. To svojstvo izuzetno je pogodno za smanjivanje trauma kod mijenjanja obloga naročito kod pacijenata sa drugim stupnjem opekline i kod bulozne epidermolize.

INDIKACIJE

Opskrba rane sa sekundarnom infekcijom na površini, rane sa granulacijama.

Kronične i akutne eksudativne rane sasvim ili parcijalno čvrste rane kao sto su dekubitalne rane, ulcus cruris, ulkus kod dijabetičkog stopala, zaražene rane, maligne rane, kiruške rane, opekotine prvog i drugog stupnja, donorske regije, kožni režnjevi, gljivične ulceracije.

Može se koristiti zajedno sa Intrasite gelom za nekrotične i nečiste rane. PU obloge sa silikonom je pogodna za upotrebu na fragilnoj koži.

Specijalizirana ordinacija za suvremeno liječenje rana

Stručni med. tim Poliklinike Provena napravit će kom- pletnu obradu i plan terapije suvremenim terapijskim pri- stupom liječenju kroničnih rana.
Previjališta za rane
Poliklinika Provena
Rakovčeva 21
10000 Zagreb
narudžbe na tel: 091/250-2922
Vezani proizvodi:

naručite poštom

UVJETI I CIJENE DOSTAVE
po važećem cjeniku Hrvatske pošte

ROZI STEP d.o.o. Zagreb
za trgovinu i proizvodnju medicinskih pomagala

Kako nas pronaći?

MALOPRODAJA:
Jakova Gotovca 1, Zagreb
(prolaz Vlaška 121 u blizini Petrove bolnice)
tel/fax: 01/455-22-53
Pon - Pet: 8-20h
Sub: 8-14h

VELEPRODAJA:
Jurkovićeva 21, Zagreb
tel: 01/2442-051, fax: 01/2442-052
Rozi step

PODRUŽNICA u Bjelovaru:
A.K.Miošića 32, Bjelovar
tel: 043/220-551
Ponedjeljak - petak: 8-16h

MAILING LISTA

Upišite email adresu na koju želite primati informacije o novostima u ponudi i akcijama


NOVOSTI I SAVJETI

- Spinomed terapija osteoporoze
Spinomed terapija osteoporoze


Važne napomene

Opisi bolesti i načina liječenja i tretmana namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, i nipošto ne zamjenjuje liječničku dijagnozu. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svom liječniku.

Obavijest

o načinu podnošenja prigovora potrošača.
Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
ROZI STEP d.o.o., Jurkovićeva 21, Zagreb
ili na:
e-poštu: rozi-step@rozi-step.hr
fax: 01 2442 052
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.

Tražilica

Sniženje cijena

Sniženje anatomskih cipela

Visokokvalitetna moderno dizajnirana ženska anatomska obuća, nova kolekcija i obuća na popustu!

Udobnost nikada nije izgledala ovako lijepo.

Alegria anatomska obuća

Moj račun

 


NAPOMENA:
Informacije o brojnim zdravstvenim poremećajima i proizvodima nisu namijenjene dijagnosticiranju niti propisivanju terapije te ne mogu biti zamjena za stručnost, znanje, vještinu i procjenu farmaceuta i liječnika. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.


Rozi step d.o.o. za proizvodnju i trgovinu medicinskim pomagalima, Jurkovićeva 21, 10 000 Zagreb, MB:00727512, OIB:49802235217 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080235514. Temeljni kapital iznosi 2.525.200,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Adriana Pelko – direktor.
Maloprodaja 1 – J.Gotovca 1, Zagreb, 01/4552-253 * Maloprodaja 2 – A.K.Miošića 32, Bjelovar, 043/220-551
Hrvatska RSS: RSS 2.0