Obloge za rane

O kontroli infekcije u rani

Bakterijska ravnoteža rane

Što znači bakterijska ravnoteža rane?

Određene kliničke studije su pokazale da rana koja ne cijeli u predviđenom vremenu često je preopterećena bakterijama. To može upućivati na povezanost između visokog bakterijskog preopterećenja u rani i nemogućnosti zatvaranja kronične rane kao što je dekubitus, ulkus, opeklina, dijabetičko stopalo, carski rez. Smanjenje tog bakterijskog opterećenja je vitalna karika u pripremi rane.
 

Bakterijsko opterećenje u rani

Kronične rane prolaze razne faze u opsegu bakterijskog opterećenja od faze kontaminacije do infekcije. U kontekstu pripreme rane je važno odrediti poziciju rane u tom slijedu prepoznavanjem znakova i simptoma lokalne infekcije. Sljedeći stupanj je odlučiti kako rana može biti efektivno zbrinuta.
 

Bakterijsko opterećenje rane se može podijeliti u četiri kategorije.
 

Kontaminacija prisutnost nereplicirajućih mikroorganizama u rani

Kolonizacija prisutnost replicirajućih mikroorganizama koji ne uzrokuju ranjavanje domaćina. Primjeri bakterijske kolonizacije  rane su Staphylococcus epidermidis i Corinebacterium sp. čija prisutnost je pokazala povećanu razinu zatvaranja rane.

Kritična kolonizacija- znači prisutnost replicirajućih mikroorganizama, koji počinju  oštećivati lokalno tkivo.
 

Koncept kritične kolonizacije je uključen da bi opisao ranu s povećanim bakterijskim opterećenjem, krećući se između kategorije kolonizacije i lokalne infekcije. Tijekom kritične kolonizacije, suptilni klinički znakovi infekcije mogu biti prisutni prije klasičnih znakova koji ukazuju na prisutnost infekcije.

Ti klinički znakovi i simptomi lokalne infekcije su ovdje nabrojani:

 • odgođeno cijeljenje
 • promjena u boji rane
 • trošno granulacijsko tkivo
 • nepostojanje ili abnormalno granulacijsko tkivo
 • abnormalan neugodan miris rane
 • povećan serozni eksudat
 • povećana bolnost na mjestu rane
   

Infekcija- označava prisutnost replicirajućih mikroorganizama u rani, što uzrokuje ranjavanje domaćina

Taj tip infekcije je svrstan kao sistemska infekcija i tradicionalni znakovi i simptomi su nabrojani ovdje:

 • uznapredovalo  crvenilo ( erythema)
 • vrućica
 • toplina
 • edem ( natečenost)
 • bol
 • jaki neugodan miris
 • gnoj
   

Varijable koje utječu na bakterijsko opterećenje rane

Postoje brojne poznate varijable koje utječu na bakterijsko opterećenje rane i povećavaju rizik od infekcije. To uključuje broj mikroorganizama koji su prisutni u rani, bakterijsku virulenciju i otpornost domaćina. Način na koji su ti faktori povezani može se prikazati sljedećom jednadžbom:

rizik infekcije rane = doza bakterija x virulencija
                                 otpornost domaćina

 

Faktori otpornosti domaćina

Iako broj bakterija i virulencija jesu značajne odrednice infekcije rane, faktori domaćina su također od kritične važnosti. Faktori kao što su imunosupresija, dijabetes i lijekovi mogu utjecati na to kada će bakterija koja je prisutna u rani  oslabiti sposobnost zacjeljivanja rane.  Činjenica je da u nekim slučajevima podliježećeg  dijabetesa, kronična rana može pokazivati samo suptilne znakove infekcije, dok pri tom prisutna bakterija može jako oštećivati kožu i odgoditi proces cijeljenja.
 

Bakterijsko opterećenje i patogenost

Povećano bakterijsko opterećenje unutar rane može dovesti do reduciranog stvaranja granulacijskog tkiva i reepitelizacije. Eksperimentalne studije su pokazale da je neovisno o tipu mikroorganizma, broj mikroorganizama bitan.  Pogoršanje u cijeljenju rane može biti vidljivo kada je više od 1 x 10 5 mikroorganizama po gramu unutar rane.  Međutim , također je bilo pokazano da će mnoge kronične rane sa bakterijskim punjenjem većim od 1x10 5 cijeliti normalno. Radi toga ,vjerojatnije je da tip i patogenost organizma povećava rizik od infekcije, prije nego sam broj mikroorganizama. Naprimjer, niski broj (< 1 x105) izrazito virulentnog Streptococcnog organizma  može  spriječiti cijeljenje rane.

 

Važnost biofilma u cijeljenju rane

U posljednje vrijeme, važnost 'biofilma' je došla do izražaja kao bitnog elementa kod infekcije rane. Kada bakterija raste u rani ona formira mikrokolonije koje se primaju za dno rane i izlučuje glikokaliks ili biofilm koji ju štiti. Te bakterijske kolonije prolaze više promjena,  prikazujući različite gene i na taj način  mogu mijenjati antimikrobijalnu osjetljivost organizma. Organizmi mogu opstati kao nakupine ili pojedinačni bakterijski tip ili kao miješana bakterijska kolonija kao što su Pseudomonas i Staphylococcus sp i misli se da ti biofilmovi mogu biti način kolonizacije. Ipak, periodično oslobađanje  sposobnih bakterija iz tih kolonija može rezultirati infekcijom i radi toga, postojanje biofilmova može biti otegotni faktor u ranama koje ne cijele. Biofilmovi su zaštićena područja infekcije i bakterijske rezistencije unutar rane, oni štite bakteriju od utjecaja antimikrobnih elemenata kao što su antibiotici i antiseptici.
 

Pogodnost antiseptika u borbi protiv bakterija?

Antiseptici su važna antimikrobna sredstva. Bez ispravne upotrebe antiseptika priprema rane može biti neadekvatna jer bakterija može nastaviti rasti,  i tako odgađati zacjeljivanje rane. Antibiotici su također često korišteni kao antimikrobne tvari ali očekivanom rastućom brigom o bakterijskoj rezistenciji njihova upotreba je ograničena, u mnogim situacijama.

Međutim, topički antiseptički proizvodi se mogu vrlo učinkovito koristiti kao antimikrobne tvari. Suprotno od antibiotika, koji imaju specifičniji način djelovanja, antiseptici ciljaju bakteriju na staničnoj membrani, citoplazmatskim organelama i  na razini nukleinskih kiselina. Ta više-ciljajuća antimikrobna akcija smanjuje  mogućnost razvoja bakterijske rezistencije.
 

Acticoat u tretmanu kroničnih rana

Jedna od novijih  topičkih antimikrobnih tvari je ionizirano srebro u nanokristalnom obliku (tehnološki naprednijem) koje nudi selektivne prednosti u zbrinjavanju rana. Acticoat je primjer srebrom presvučene obloge unutar guste absorptivne poliuretanske mreže. Srebrom presvučeni poliuretanski film osigurava efektivnu koncentraciju srebro iona konstantno 24 sata kroz 3 ili 7 dana (ovisno o proizvodu). Ioni srebra su ravnomjerno  raspoređeni po cijeloj površini  obloge, što osigurava efektivnu, dugotrajnu antimikrobnu barijeru za prolazak bakterija.

Labaratorijske studije su pokazale  da Acticoat obloge uništavaju mikroorganizme puno brže nego konvencionalni antimikrobni proizvodi, kao što je srebrni sulfacilizin (1% krema) ili srebrni nitrat (0'5 % otopina). In vitro studije, uspoređujući dugotrajnost učinkovitosti Acticoat prema drugim  oblogama sa srebrom, pokazale su Acticoat učinkovitijim u uništavanju bakterija rezistentnih na antibiotike, uključujuči i meticillin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) i vancomycin rezistentni Enterococcus. Prema tome , Acticoat razvija brzo djelovanje,  dugotrajnu kontrolu infekcije, koja je od krucijalne važnosti u pripremi rane i veliki korak prema postizanju zacjeljivanja rane poput dekubitusa, ulkusa, opekline te dijabetičkog stopala.

Bakterijska ravnoteža je krucijalna komponenta u pripremi rane zajedno s debridmanom  i kontrolom sekreta rane. Faktori efektivnog bakterijskog opterećenja nisu ograničeni samo brojem mikroorganizama, već rezistencijom domaćina, virulencijom i tipom bakterije. Acticoat pruža efektivanu, dugotrajnu barijeru koja je podobna za kliničku platformu u pripremi rane.
 

Proizvodi za bakterijsku ravnotežu rane:

 1. Acticoat
 2. Acticoat flex
 3. Acticoat Site
 4. Durafiber Ag
 5. Algisite Ag
 6. Allevyn Ag adhesive
 7. Allevyn Ag non adhesive
 8. Allevyn Ag Heel
 9. Allevyn Ag sacrum
 10. Allevyn Ag gentle border
 11. Iodosorb
 
 
 
 
 
Rozi Step Drogerija

čarape za vene · trbušni pojasevi i steznici · ortoze za zglobove i kralježnicu · ortopedski i sportski ulošci · anatomska obuća · pomagala za dojku · njega majke i djeteta · Tempur madraci i jastuci · pilates, fitness i rehabilitacija rekviziti · zdravlje u kući · pomagala za kretanje

Rozi Step Medical

medicinski tretman kože ·
moderno zbrinjavanje rana
trajni filler · tretiranje ožiljaka
Post OP grudnjaci i steznici

Rozi Step Kontakt

trgovina i proizvodnja medicinskih pomagala
Maloprodaja: 01 455 2253
Veleprodaja: 01 244 2051
E-mail: rozi-step@rozi-step.hr